Strona Przedszkola Nr 24 w Elblgu

 
 

NASZE PRZEDSZKOLE

       O Sobie

       Przedszkole Nr 24 to publiczna placówka mieszcząca się na Warmii w pięknym mieście z własną starówką oraz płynącą przez nie rzeką o tej samej nazwie - Elbląg.

       Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu Jar. Mieści się w budynku wybudowanym na cele przedszkola.
       Jest nowoczesne duże i funkcjonalne. Budynek przedszkola usytuowany jest z dala od ciągów komunikacyjnych, co zapewnia dzieciom większe bezpieczeństwo i spokój.
       Sale w przedszkolu spełniają normy standardowe, są jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci.
       Warunki lokalowe zapewniają organizację pracy dla 4 oddziałów dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat. Funkcjonuje w nim jeszcze grupa 0 6-latki na 5-godzin dziennie.

       Przedszkole jest placówką, która posiada bardzo bogatą bazę materialną. Każda grupa wyposażona jest w meble, przybory i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci. W salach znajduje się sprzęt audiowizualny video, odtwarzacz DVD, telewizory, radiomagnetofony, komputery, różnorodne pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację programu.

       W Mieście

Nasze przedszkole jako instytucja oświatowa nie jest izolowaną wyspą żyjącą tylko swoimi sprawami.

Współpracujemy w mieście z wieloma instytucjami, które wspomagają i uatrakcyjniają naszą pracę. Są to:

 1. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 badanie przesiewowe przeprowadzane przez logopedę, zajęcia otwarte dla nauczycieli, opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udział dzieci w „harcach logopedycznych”.

 2. Współpraca z organami nadrzędnymi:

 - Urząd Miejski

 - Kuratorium Oświaty

 1. Z Elbląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.


 2. Szkołą Podstawową Nr 11 i 15 – opracowanie programu współpracy, gdzie będzie uwzględnione: zwiedzanie szkół, spotkanie dzieci 6 – letnich z przyszłymi wychowawcami, zaproszenie nauczycieli nauczania początkowego na spotkania z rodzicami w celu zbliżenia problemu: „Jak pomóc dziecku przezwyciężyć stres związany ze startem szkolnym”, udział dzieci w lekcjach „otwartych”.


 3. Radiem EL, Telewizją Vectra – promocja przedszkola w środowisku lokalnym.


 4. Przedszkolami – udział dzieci z naszego przedszkola w konkursach plastycznych, recytatorskich, olimpiadach przedszkolaka (ekologicznej, matematycznej, sportowej), festynach, happeningach.


 5. Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Bema – udział dzieci  konkursach plastycznych.


 6. Osiedlowym Zespołem Społeczno – Kulturalnym „JAR” oraz Spółdzielczym Domem Kultury SM „Zakrzewo” – prezentowanie osiągnięć naszych dzieci przy różnych uroczystościach i konkursach.


 7. Biblioteką Puliczną przy ul. Ogólnej - nawiązanie współpracy, organizowanie spotkań z okazji Dni Książki, organizowanie przez panie bibliotekarki zabaw edukacyjnych w celu "zaprzyjaźniania się" z biblioteką, udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom".


 8. Nadleśnictwem Bażantarnia - wycieczki do lasu, spotkania z leśnikami, przekazywanie karmy dla zwierząt w zamian za "żywą choinkę".


 9. Policją, dzielnicowym, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego - pokazy dla dzieci, konkursy plastyczne, pogadanki z udziałem dzielnicowego.


 10. Strażą Pożarną - zwiedzanie budynku Straży, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych, próbne ewakuacje.


 11. Domem Pomocy Społecznej w Rangórach - prezentowanie osiągnięć artystycznych dzieci podczas różnych uroczystości sprawiając mieszkańcom domu dużo radości i uśmiechu.


 12. Udział w konkursach, uroczystościach organizowanych na terenie miasta np. "Stumilowy Krok Przedszkolaka w 200... rok".


 13. Regionalnym Ośrodkiem Ekologicznym w Krakowie - projekt "Błękitny Kciuk" - udział dzieci w akcji na rzecz środowiska, poszanowania wody pitnej itp.


 14. Współpraca z Urzędem Miejskim - Wydziałem Informatycznym - pozyskiwanie sprzętu komputerowego do sal audiowizualnych dla dzieci.

 

Projekt Strony - Alicja Rejmak